Qigong

Qi Gong is één van de therapievormen van de traditionele Chinese geneeskunde, meestal aangeduid met TCM (Traditional Chinese Medicine).
Qi staat voor het Chinese concept van levensenergie; Gong betekent zoveel als “de kunst” of “vaardigheid”.
Qi Gong kun je dus vertalen als “het beheersen van en werken met levensenergie”.

In de Chinese traditie is het beheersen van en werken met de levensenergie voor verschillende gebieden ontwikkeld.
Qi Gong wordt vooral toegepast voor geneeskundige, spirituele en martiale doeleinden en kent voor iedere toepassing verschillende methoden en technieken.
Door specifieke bewegingspatronen en ademhalingstechnieken brengt Qi Gong lichaam en geest in evenwicht.
Dit heeft een zeer positieve werking op de gezondheid, zowel preventief als curatief.
Eén van de belangrijkste aspecten van Qi Gong voor de ontwikkeling van de beoefenaar is dat men een scherp bewustzijn ontwikkelt met betrekking
tot het eigen fysieke, mentale en spirituele functioneren.

70% van klachten worden veroorzaakt door emoties. Hierdoor ontstaat er spanning in 1 of meerdere meridianen waardoor er blokkades ontstaan (stagnatie)
Deze blokkades veroorzaken: Pijn, vermoeidheid, depressiviteit, allerlei klachten op zowel op mentaal als fysiek niveau.
Qigong leert je werken met je emoties, waar door qigong  een positieve werking heeft op je gezondheid.
Qigong is er met name op gericht om controle te krijgen over de geest en volledige rust te bereiken in meditatie. De kwaliteit van oefenen bepaald hoe diep men staat van rust bereikt en dus het effect.

Qigong verhoogt de weerstand van het lichaam (wei-qi), vertraagt het verouderingsproces (jong uitzien) en stimuleert de stofwisseling. Men voelt zich beter/energieker!

Qigong kan heleboel klachten verzachten of verbeteren

  • Reumatische aandoeningen
  • Hartklachten
  • Maagklachten
  • Stress reductie
  • Pijn verminderen of laten verdwijnen.